Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука о управљању ризиком ликвидности банака Службени гласник РС број 04/18 Преузми
Упутство за примјену одредаба одлуке које се односе на израчунавање коефицијента покрића ликвидности Датум објаве: 30.01.2019 Преузми
Упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 30.01.2019 Преузми
Прилог (извјештајни LCR COREP обрасци) Датум објаве: 30.01.2019 Преузми
Примјери уз упутство за попуњавање извјештајних образаца за ликвидносну покривеност Датум објаве: 30.01.2019 Преузми