Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 31.12.2019. године Датум објаве: 27.01.2020 Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за 2019. годину Датум објаве: 24.01.2020 Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 31.12.2019. године Датум објаве: 12.03.2020 Преузми