Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Одлука o привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“ Службени гласник РС број 89/20 Преузми
Инструкција о извјештавању о примјени посебних мјера МКО Датум објаве: 22.09.2020 Преузми
Прилог (извјештајни образац MKO-ПОС.МЈЕРЕ) Датум објаве: 22.09.2020 Преузми