Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Нацрт Одлуке о поступку интерне процјене адекватности ликвидности у банци (ILAAP)

Датум: 31.12.2018. год.

( Ћирилица )

( English )