Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Информација о сектору лизинга са 30.09.2017. године

29.12.2017. год.

Агенција за банкарство Републике Српске је у јуну ове године одузела дозволу за рад једином даваоцу лизинга са сједиштем у Републици Српској, на њихов захтјев.

У Републици Српској тренутно послују три пословне јединице даваоца лизинга које су у саставу три друштва за послове лизинга са сједиштем у Федерацији БиХ и запошљавају седам радника, односно два радника мање у односу на крај 2016. године.

Укупна потраживања по основу финансијског и оперативног лизинга са 30.09.2017. године укупно износе 83,8 милиона КМ са стопом раста од 1% у односу на крај 2016. године (са 31.12.2016. године наведена потраживања износила су 83,1 милиона КМ).

Према предмету лизинга највећи износ потраживања по основу финансијског лизинга односи се на возила за обављање дјелатности у износу од 31,8 милиона КМ или 40% укупног финансијског лизинга, са растом по стопи од 18% у односу на крај 2016. године (27 милиона КМ), затим слиједи финансирање машина и опреме у износу од 28,7 милиона КМ или 36% финансијског лизинга са падом по стопи од 13% (31.12.2016. године исто је износило 33 милиона КМ), те на путничка возила у износу од 19,3 милиона КМ или 24% укупног финансијског лизинга са стопом раста од 23% у односу на крају 2016. године (15,7 милиона КМ).

Оперативни лизинг пословних јединица даваоца лизинга износио је 4 милиона КМ или 5% укупног лизинга са падом по стопи од 39% у односу на стање са крајем претходне године (6,6 милиона КМ) и углавном се односи на правна лица по основу потраживања за возила за обављање дјелатности (54%) и путничка возила (46%).

На основу структуре потраживања финансијског лизинга према примаоцу лизинга на правна лица односи се износ од 76,4 милиона КМ (95%) и биљеже раст по стопи од 5% у односу на крај претходне године (72,4 милиона КМ), на предузетнике се односи 883 хиљада КМ (1%) и биљеже раст по стопи од 80%, док се износ од 2,2 милиона КМ (3%) односи на физичка лица са стопом пада од 15%.

Укупна просјечна пондерисана ефективна стопа лизинг накнаде за период јануар-септембар 2017. године износила је 8,2% и мања је за 0,4 процентна поена у односу на 2016. годину. 

Односи са јавношћу