Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Pavlović Internacional banka" a.d. Banja Luka

Address: Karađorđeva 1 , Bijeljina

Director: v.d. Ružica Janković

Phone: 055/232-300

Fax: 055/232-301

Email: office@pavlovic-banka.com

Web: http://www.pavlovic-banka.com

Swift: PAVLBA22