Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MCF Delta Plus Banja Luka

Address: Ulica vladike Platona 3 , Banja Luka

Director: Marko Karapetrović

Phone: 051/213-450

Fax: 051/213-450

Email: mkfdeltaplus@yahoo.com

Web: -

Swift: -