Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Press Release related to the sale of passenger motor vehicle

23.10.2023. yr.

Broj: 08-1983-4/23

Dana, 23.10.2023.

Komisija za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila, objavljuje

OGLAS O LICITACIJI

Agencija za bankarstvo Republike Srpske vrši prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila. Sve informacije o predmetu prodaje, vremenu i mjestu prodaje, načinu i vremenu prijavljivanja, depozitu i svim ostalim elementima prodaje navedeni su u Pravilima o postupku   javnog nadmetanja- licitacije za prodaju osnovnog sredstva - putničkog motornog vozila, koja se nalaze se na internet stranici Agencije za bankarstvo Republike Srpske www.abrs.ba