Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Press Release related to the sale of passenger motor vehicles

23.07.2021. yr.

Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osnovnih sredstava – putničkih motornih vozila Agencije za bankarstvo Republike Srpske obavještava sva fizička i pravna lica o prodaji osnovnih sredstava – motornih vozila Agencije za bankarstvo Republike Srpske u skladu sa Pravilima o postupku javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osnovnih sredstava – putničkih vozila.