Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Накнаде и провизије за услуге у пословању са становништвом на дан 31.03.2020. године Датум објаве: 05.05.2020 Преузми
Просјечне пондерисане ЕКС микрокредитних организација за први квартал 2020. године Датум објаве: 28.04.2020 Преузми
Важећи услови кредитирања становништва у банкама на дан 31.12.2019. године Датум објаве: 12.03.2020 Преузми