Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Резултати Студије квантитативног утицаја примјене новог регулаторног оквира

10.04.2017. год.

У складу са Стратегијом за увођење ,,Међународног споразума за мјерење капитала и стандардима капитала – Базел III'', Агенција за банкарство Републике Српске је крајем 2016. и почетком 2017. године провела Студију квантитативног утицаја примјене новог регулаторног оквира.

Активности у вези припреме и провођења наведене студије извршене су у сарадњи са Агенцијом за банкарство Федерације БиХ и Удружењем банака БиХ, уз техничку помоћ Свјетске банке.

Студија квантитативног утицаја обухватила је израчунавање регулаторног капитала, стопе финансијске полуге, капиталних захтјева за кредитни ризик по стандардизованом приступу укључујући и технике умањења кредитног ризика, капиталних захтјева за оперативни ризик по приступу основног показатеља и стандардизованом приступу, капиталних захтјева за тржишни ризик по стандардизованом приступу, као и израчунавање показатеља покрића ликвидности.

Студија квантитативног утицаја примјене новог регулаторног оквира на банке и банкарски сектор Републике Српске израђена је на основу података на дан 30.09.2016. године које су доставиле банке са сједиштем у Републици Српској, а поред квантитативних показатеља, за резултат има и сагледавање квалитативних критеријума и спремности банака на примјену новог оквира.

Резултате Студије квантитативног утицаја нове регулативе на банкарски сектор Републике Српске можете пронаћи ovdje

Односи са јавношћу