Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Објављен Нацрт одлуке о управљању ризиком ликвидности за потребе јавне расправе

16.06.2017. год.

У складу са Стратегијом за увођење Базелa III, Агенција за банкарство Републике Српске је сачинила и, за потребе јавне расправе, објавила Нацрт одлуке о управљању ризиком ликвидности банака.

Нацрт одлуке о управљању ризиком ликвидности банака објављен је овдје.    

Планирано је да јавна расправа траје до краја јула 2017. године, до када је потребно да УББИХ обједини и систематизује питања, приједлоге и коментаре појединачних банака, те их у виду јединственог документа достави Агенцији за банкарство Републике Српске. Јединствени документ обухватиће сва питања од заједничког интереса за банкарски сектор у цјелини у вези примјене регулаторних захтјева из предметне oдлуке.

Ентитетске агенције за банкарство заједнички ће учествовати у поступку јавне расправе са банкарским сектором путем УББиХ у циљу хармонизације регулаторних прописа на нивоу банкарског сектора БиХ.

Прелазне и завршне одредбе биће предмет разматрања и усаглашавања након спроведене расправе.

За све додатне информације молимо контактирајте гђу Жељку Ракоцију, тел: 051 224 078 или путем електронске поште: zeljka.rakocija@abrs.ba  или гђу Неду Хајдуковић, тел: 051 227 081 или путем електронске поште: neda.hajdukovic@abrs.ba.  

Односи са јавношћу