Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Позив за јавну расправу о нацртима одлука

17.08.2017. год.

У складу са активностима Агенције за банкарство Републике Српске на изради подзаконских прописа ради усклађивања са одредбама Закона о банкама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске'' број 4/17), објављујемо сљедеће нацрте за потребе јавне расправе:

  • Нацрт одлуке о великим изложеностима
  • Нацрт одлуке о систему унутрашњих контрола банке
  • Нацрт одлуке о минималним стандардима за пословање банака са лицима у посебном односу са банком
  • Нацрт одлуке о купопродаји пласмана банака
  • Нацрт одлуке о објављивању података и информација банке
  • Нацрт одлуке о захтјевима на консолидованој основи за банкарску групу

Наведене нацрте одлука можете пронаћи овдје.

Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примједбе на нацрте одлука доставе до 31. августа 2017. године, на адресу: jrasprava@abrs.ba

  Односи са јавношћу