Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Позив за јавну расправу о нацртима одлука

25.01.2018. год.

У складу са активностима Агенције за банкарство Републике Српске на изради подзаконских прописа, објављујемо сљедеће нацрте за потребе јавне расправе:

 

 • Нацрт одлуке о мјерама заштите других уговорних страна,
 • Нацрт одлуке о поступку и начину вршења отписа и конверзије инструмената капитала и обавеза банке,
 • Нацрт одлуке о продаји акција, имовине, права и обавеза банке у реструктурирању,
 • Нацрт одлуке о банци за посебне намјене,
 • Нацрт одлуке о давању сагласности и одобрења друштву за управљање имовином,
 • Нацрт одлуке о процјени могућности реструктурирања банке и банкарске групе,
 • Нацрт одлуке о плановима реорганизације пословања банке,
 • Нацрт одлуке о условима и начину вршења независне процјене вриједности имовине и обавеза банке прије и у току поступка реструктурирања,
 • Нацрт одлуке о минималним захтјевима за капиталом и прихватљивим обавезама банке,
 • Нацрт одлуке о подацима и информацијама које се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе,
 • Упутство за попуњавање извјештајних образаца који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе сачињавања планова реструктурирања,
 • Образци уз Упутство за попуњавање извјештајних образаца који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе сачињавања планова реструктурирања

 

Наведене нацрте одлука можете пронаћи на интернет страници Агенције за банкарство Републике Српске под категоријом: Подзаконски акти/Банке/Прописи у припреми.

 

Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примједбе на нацрте одлука доставе до 31. јануара 2018. године, на адресу: jrasprava@abrs.ba

Односи са јавношћу