Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Саопштење о привременој управи у Банци Српске а.д. Бања Лука

23.11.2015. год.

Број: 01-1676-26/2015

Дана 16.11.2015. године Агенција за банкарство Републике Српске увела је привремену управу у Банку Српске а.д. Бања Лука.

У Банци Српске а.д. Бања Лука и даље се налази Интервентни тим Агенције за банкарство Републике Српске који врши попис имовине и обавеза Банке Српске а.д. Бања Лука са стањем на дан 16.11.2015. године и задржаће се све до окончања пописа.

Привремени управник обавезан је да у року од 60 дана од дана именовања сачини коначни биланс, обави разговоре са власницима Банке Српске а.д. Бања Лука и писмено предложи коначно рјешење за Банку Српске а.д. Бања Лука.

Имајући у виду претходно наведено, сва средства на рачунима клијената Банке Српске а.д. Бања Лука са стањем на дан 16.11.2015. године остају блокирана све док Привремени управник не предложи коначно рјешење за Банку Српске а.д. Бања Лука.

Сви приливи по рачунима клијената Банке Српске а.д. Бања Лука примљени након увођења привремене управе остају у потпуности оперативни и биће прослијеђени клијентима Банке Српске а.д. Бања Лука, а о чему ће их Привремени управник обавијестити путем интернет странице Банке Српске а.д. Бања Лука и путем средстава јавног информисања. 

 

Агенција за банкарство Републике Српске