Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Addiko Bank" a.d. Banja Luka

Adresa: Aleja svetog Save 13 , Banja Luka

Direktor: Mario Ivanković

Telefon: 051/336-500

Faks: 051/336-518

E - pošta: info.rs.ba@addiko.com

Veb sajt: http://www.addiko-rs.ba

Svift: KBALBA22