Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Komercijalna banka" a.d. Banja Luka

Adresa: Jevrejska 69 , Banja Luka

Direktor: Boško Mekinjić

Telefon: 051/244-701

Faks: 051/244-710

E - pošta: office@kombank-bl.com

Veb sajt: http://www.kombank-bl.com

Svift: KOBBBA22