Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Naša banka" a.d. Bijeljina

Adresa: Karađorđeva 1 , Bijeljina

Direktor: Ružica Janković

Telefon: 055/232-300

Faks: 055/232-301

E - pošta: office@pavlovic-banka.com

Veb sajt: http://www.nasa-banka.com

Svift: PAVLBA22