Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

„MF Banka“ a.d. Banja Luka

Adresa: Aleja svetog Save 61, Banja Luka

Predsjednik uprave: Bojan Luburić

Telefon: 051/221-400

Faks: 051/232-091

E-pošta: office@mfbanka.com

Veb sajt: http://www.mfbanka.com

Svift: MFBLBA22