Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

"Brčko gas penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 119 , Banja Luka

Direktor: Mr Bojana Teodorović-Kukrika

Telefon: 051/492-333

Faks: 051/492-338

E-pošta: office@brckogasmkd.com

Veb sajt: http://www.brckogasmkd.com

Svift: -