Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD "FinCredit" d.o.o Banja Luka

Adresa: Nikole Pašića 1 , Banja Luka

Direktor: Slađan Budiša

Telefon: 051/491-680

Faks: -

E - pošta: kontakt@fincredit.org

Veb sajt: -

Svift: -