Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

MKD „TAURUS” d.o.o Banja Luka

Adresa: Jovana Dučića 25 , Banja Luka

Direktor: Milorad Despotović

Telefon: 051/492-465

Faks: -

E-pošta: info@mkdtaurus.ba

Veb sajt: http://www.mkdtaurus.com

Svift: -