Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Organi upravljanja

UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora u tekućem mandatu su:

  • Dejan Kusturić, predsjednik
  • Slavica Milikić, zamjenik predsjednika
  • Nikica Vranješ
  • Zoran Vujmilović
  • Dejan Gojković


DIREKTOR

Srđan Šuput

ZAMJENIK DIREKTORA

Srđan Travar