Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Agencija za bankarstvo Republike Srpske potpisala Memorandum o razumijevanju sa Hrvatskom narodnom bankom

30.09.2020. god.

Direktor Rade Rastoka, u ime Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine i Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, potpisali su novi Memorandum o razumijevanju.

Uzimajući u obzir pristup Hrvatske evropskom kursnom mehanizmu (ERM II), uspostavljanjem bliske saradnje između Evropske centralne banke (ECB) i Hrvatske narodne banke, kao i pristup Hrvatske bankarskoj uniji i Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM), institucije nadležne za nadzor poslovanja banaka u Bosni i Hercegovini i Hrvatska narodna banka iskazale su potrebu za ažuriranjem i nadogradnjom prethodnog Memoranduma o razumijevanju iz 2003. godine, a u skladu sa novim standardima i smjernicama Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Cilj Memoranduma je uspostavljanje efikasnije saradnje i mehanizma razmjene informacija između institucija potpisnica, u obimu dozvoljenom zakonom, a koje su potrebne za sprovođenje nadležnosti institucija potpisnica.

Posebno se ističe važnost potpisivanja ovog Memoranduma zbog povezanosti bankarskih sistema i pripadajućih institucija, kao i tržišta, a što predstavlja ključni aspekat u pogledu unapređenja i jačanja stabilnosti i efikasnosti nadzora tih institucija i finansijskog sistema u cjelini.

Odnosi sa javnošću