Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Bijeljinski srednjoškolci učili o pravima korisnika na finansijske usluge

27.05.2019. god.


Moja prava kao korisnika finansijskih proizvoda i usluga“ naziv je interaktivnog predavanja koje je za učenike završnih razreda Ekonomske škole Bijeljina, održao Vladimir Rudić, Ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske.

Pred učenicima, koji uskoro izlaze na tržište rada ili planiraju započeti vlastiti posao, Rudić je govorio o značaju poznavanja osnovnih načela u korištenju finansijskih proizvoda i usluga te prava i obaveza koje korisnici imaju na bankarske usluge.

Pravo na transparentnost u pružanju usluga, da ugovaramo i znamo, da odustanemo od predloženog ugovora te prije svega da budemo pravovremeno informisani – neka su od naših osnovnih prava u oblasti finansija“ istakao je Vladimir Rudić na početku finansijske edukacije za bijeljinske srednjoškolce. „Edukovani korisnici finansijskih usluga štite vlastiti novac i doprinose stabilnosti kućnog budžeta i istovremeno uspostavljaju novu, odgovorniju poslovnu praksu“ dodao je Rudić.

Kroz prezentaciju, sa učenicima je razgovarao o tome koliko znaju o pojedinim finansijskim proizvodima, vrstama štednje u bankama i posebno o tome na šta trebaju obratiti pažnju pri otvaranju tekućih računa.

Učenici Ekonomske škole Bijeljina pokazali su visok nivo predznanja iz oblasti finansija. U interaktivnom dijelu predavanja, učenici su putem kraćeg testa pokazali koliko su naučili a najuspješniji su osvojili i novčane nagrade koje je pripremila Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Prema riječima ombudsmana Rudića, dio osvojenog novca može biti iskorišten za štednju, kao vid odgovornog finansijskog ponašanja pojedinca.

Edukacija i finansijsko opismenjavanje dio je aktivnosti projekta "Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini" koji provodi IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini.

Odnosi sa javnošću