Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 22.03.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluge E-protokol 11.03.2021 Preuzmi
Odluka o nastavku postupka javne nabavke audio i video opreme za konferencijsku salu 02.03.2021 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge avio prevoza u 2021. godini 20.01.2021 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge eksterne reprezentacije 20.01.2021 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge hotelskog smještaja u 2021. godini 20.01.2021 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu 12.01.2021 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka javne nabavke audio i video opreme Agencije za bankarstvo RS 12.01.2021 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku audio i video opreme za konferencijsku salu 29.12.2020 Preuzmi
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka audio i video opreme za konferencijsku salu 07.12.2020 Preuzmi