Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 25.06.2020 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2020. godini (I kvartal) 25.05.2020 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 20.03.2020 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka javne nabavke goriva za službena vozila Aencije za bankarstvo RS 12.03.2020 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 05.03.2020 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 04.03.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge avio prevoza u 2020. godini 18.02.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge eksterne reprezentacije 18.02.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge hotelskog smještaja u 2020. godini 18.02.2020 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda usluge rekreacije i sporta za zaposlene u Agenciji u 2020. godini 18.02.2020 Preuzmi