Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 07.09.2021 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2021. godini (II kvartal) Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih vozila u Agenciji za bankarstvo RS 17.06.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijske računarske opreme 10.06.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 11.06.2021 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2021. godini (I kvartal) 08.06.2020 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2020. godini (IV kvartal) 07.06.2020 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 22.03.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluge E-protokol 11.03.2021 Preuzmi
Odluka o nastavku postupka javne nabavke audio i video opreme za konferencijsku salu 02.03.2021 Preuzmi