Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2021. godini (IV kvartal) 20.01.2022 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2022. godinu 17.01.2022 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku serverske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 20.12.2021 Preuzmi
Odluka o nastavku postupka javne nabavke Otvoreni postupak - nabavka serverske opreme za Agenciju za bankarstvo RS 07.12.2021 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka javne nabavke Otvoreni postupak - nabavka serverske opreme za Agenciju za bankarstvo RS 18.10.2021 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2021. godini (III kvartal) 14.10.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 07.09.2021 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2021. godini (II kvartal) 09.07.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih vozila u Agenciji za bankarstvo RS 17.06.2021 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijske računarske opreme 10.06.2021 Preuzmi