Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2020. godini (III kvartal) 14.10.2020 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku namještaja Agencije za bankarstvo RS 25.09.2020 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Agencije za bankarstvo RS 15.09.2020 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 31.08.2020 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2020. godini (II kvartal) 28.07.2020 Preuzmi
Dopuna izvoda plana javnih nabavki za 2020. godinu 07.07.2020 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 25.06.2020 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2020. godini (I kvartal) 25.05.2020 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 20.03.2020 Preuzmi
Odluka o obustavi postupka javne nabavke goriva za službena vozila Aencije za bankarstvo RS 12.03.2020 Preuzmi