Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2019. godini (I kvartal) 07.07.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za vršenje usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankarstvo RS 19.06.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 07.06.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja zdravstvenih usluga za zaposlene u Agenciji za bankarstvo RS 13.05.2019 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje zdravstvenih usluga 2019 17.04.2019 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dnevnog, povremenog i periodičnog čišćenja, održavanja higijene i opsluživanja kafe kuhinje Agencije za bankarstvo RS 19.03.2019 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 27.02.2019 Preuzmi
Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke licenci Lot 2 Agencije za bankarstvo RS 26.02.2019 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku licenci Lot 1 Agencije za bankarstvo RS 25.02.2019 Preuzmi
Javni pozivi za usluge iz Aneksa II dio B za 2019.godinu: Poziv za dostavljanje ponuda usluge avio prevoza u 2019. godini 12.02.2019 Preuzmi