Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kolektivnog osiguranja radnika Agencije, osiguranja imovine i opreme Agencije i punog kasko osiguranja sa rizikom od krađe bez franšize za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 08.05.2018 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2018. godini ( I kvartal) 04.05.2018 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje zdravstvenih usluga 2018 23.04.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga dnevnog, povremenog i periodičnog čišćenja, održavanja higijene i opsluživanja kafe kuhinje Agencije za bankarstvo RS 06.03.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 06.03.2018 Preuzmi
Realizacija ugovora / okvirnih sporazuma javnih nabavki za 2017. godinu 30.01.2018. Preuzmi
Plan javnih nabavki Agencije za bankarstvo RS za 2018. godinu 24.01.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bezalkoholnih pića za potrebe zaposlenih u Agenciji za bankarstvo RS 07.12.2017 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku telefonske centrale za Agenciju za bankarstvo Republike Srpske 13.10.2017 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku softvera za bezbjednost informacionog sistema Agencije za bankarstvo RS 28.09.2017 Preuzmi