Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2018. godini (IV kvartal) 11.02.2019 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2018. godini (III kvartal) 18.10.2018. Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku softvera za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema Agencije za bankarstvo RS 09.10.2018 Preuzmi
Realizacija ugovora/ okvirnog sporazuma javnih nabavki u 2018. godini ( I i II kvartal) 16.07.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Agencije za bankarstvo Republike Srpske 10.07.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za vršenje usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankarstvo RS 25.06.2018 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 07.06.2018 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku računarske opreme i sistemskog softvera za unapređenje i razvoj informacionog sistema Agencije za bankarstvo Republike Srpske za LOT 2 i LOT 3 16.05.2018 Preuzmi
Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme i sistemskog softvera za unapređenje i razvoj informacionog sistema Agencije za bankarstvo Republike Srpske za LOT 1 16.05.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kolektivnog osiguranja radnika Agencije, osiguranja imovine i opreme Agencije i punog kasko osiguranja sa rizikom od krađe bez franšize za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 08.05.2018 Preuzmi