Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 20.06.2017 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja i seminara u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponude usluge eksterne reprezentacije u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponude usluge avio prevoza u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje zdravstvenih usluga 2017 03.05.2017. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kolektivnog osiguranja radnika Agencije, osiguranja imovine i opreme Agencije i punog kasko osiguranja sa rizikom od krađe bez franšize za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 26.04.2017 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme i sistemskog softvera za unapređenje i razvoj informacionih sistema Agencije za bankarstvo RS 24.04.2017. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku motornog goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 10.03.2017. Preuzmi