Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Plan javnih nabavki Agencije za bankarstvo RS za 2018. godinu 24.01.2018 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bezalkoholnih pića za potrebe zaposlenih u Agenciji za bankarstvo RS 07.12.2017 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku telefonske centrale za Agenciju za bankarstvo Republike Srpske 13.10.2017 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku softvera za bezbjednost informacionog sistema Agencije za bankarstvo RS 28.09.2017 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za vršenje usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankarstvo RS 29.06.2017 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 20.06.2017 Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja i seminara u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponude usluge eksterne reprezentacije u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila u 2017. godini 12.05.2017. Preuzmi