Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kolektivnog osiguranja radnika Agencije, osiguranja imovine i opreme Agencije i punog kasko osiguranja sa rizikom od krađe bez franšize za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 26.04.2017 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme i sistemskog softvera za unapređenje i razvoj informacionih sistema Agencije za bankarstvo RS 24.04.2017. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku motornog goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 10.03.2017. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga čišćenja, održavanja higijene i opsluživanja kafe kuhinje Agencije za bankarstvo RS 02.03.2017. Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2017. godinu u Agenciji za bankarstvo RS 10.01.2017 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe u Agenciji za bankarstvo RS 29.12.2016. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nove serverske infrastrukture za potrebe Agencije za bankarstvo Republike Srpske 16.11.2016 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bezalkoholnih pića za potrebe zaposlenih u Agenciji za bankarstvo RS 04.11.2016 Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 01.07.2016 Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku računarske opreme i softvera za bezbjednost informacionog sistema u Agenciji za bankarstvo RS 28.06.2016 Preuzmi