Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za bezbjednost informacionog sistema, računara i ostale računarske opreme sa ugradnjom za potrebe Agencije za bankarstvo RS 10.08.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 18.06.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja zdravstvenih usluga za zaposlene u Agenciji za bankarstvo RS 22.04.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku punog kasko osiguranja sa rizikom od krađe bez franšiza za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 22.04.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za reinženjering WEB prezentacije Agencije za bankarstvo RS 22.04.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku motornog goriva za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 17.03.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga čišćenja, održavanja higijene i opsluživanja kafe kuhinje Agencije za bankarstvo RS 26.02.2015. Preuzmi
Plan javnih nabavki Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2015. godinu 31.12.2014. Preuzmi