Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Poziv za dostavljanje ponuda za advokatske usluge 23.02.2016. Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2016. godinu u Agenciji za bankarstvo RS 04.02.2016. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe u Agenciji za bankarstvo RS 25.12.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge revizije finansijskih izvještaja za 2015. godinu u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske 30.10.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bezalkoholnih pića za potrebe zaposlenih u Agenciji za bankarstvo RS 29.10.2015. Preuzmi
Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za bezbjednost informacionog sistema, računara i ostale računarske opreme sa ugradnjom za potrebe Agencije za bankarstvo RS 10.08.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i popravku biroopreme u Agenciji za bankarstvo RS 18.06.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja zdravstvenih usluga za zaposlene u Agenciji za bankarstvo RS 22.04.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku punog kasko osiguranja sa rizikom od krađe bez franšiza za službena vozila Agencije za bankarstvo RS 22.04.2015. Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za reinženjering WEB prezentacije Agencije za bankarstvo RS 22.04.2015. Preuzmi