Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o obavljanju spoljne revizije u bankama Službeni glasnik RS broj 116/17 Preuzmi
Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju spoljne revizije u bankama Službeni glasnik RS broj 117/18 Preuzmi
Uputstvo za obavljanje revizije informacionog sistema u bankama od strane spoljnog revizora Službeni glasnik RS broj 100/19 Preuzmi