Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 116/17 Preuzmi
Uputstvo za popunjavanje obrazaca za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - za banke 21.01.2013 Preuzmi
Uputstva Ministarstva finansija RS o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlašćenih organizacija, o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod ovlašćenih organizacija i o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlašćenih organizacija Službeni glasnik RS broj 71/12 Preuzmi
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije Službeni glasnik RS broj 106/15 Preuzmi
Odluka o izmjeni Odluke o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 109/19 Preuzmi
Prilog (izvještajni obrasci) Datum objave: 06.07.2021 Preuzmi