Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimalnim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine Službeni glasnik RS broj 117/17 Preuzmi
Odluka o minimalnim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine Službeni glasnik RS broj 68/01 Preuzmi