Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimalnim uslovima koje banke treba da ispune za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Službeni glasnik RS broj 117/17 Preuzmi
Odluka o minimalnim uslovima koje banke trebaju ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Službeni glasnik RS broj 12/03 Preuzmi