Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izračunavanju kapitala banaka Službeni glasnik RS broj 74/17 Preuzmi
Odluka o izmjeni Odluke o izračunavanju kapitala banaka Službeni glasnik RS broj 114/17 Preuzmi
Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za kapital, ukupan ponderisani rizik i finansijsku polugu Datum objave: 20.12.2017 Preuzmi
Prilog (izvještajni COREP obrasci) Datum objave: 10.07.2018 Preuzmi
Odluka o izvještavanju o adekvatnosti kapitala banke Službeni glasnik RS broj 116/17 Preuzmi
Tabela za raspoređivanje kreditnih procjena ECAI u stepene kreditnog kvaliteta za potrebe člana 69. Odluke o izračunavanju kapitala banaka Datum objave: 08.01.2020 Preuzmi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banaka Službeni glasnik RS broj 48/19 Preuzmi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvještavanju o adekvatnosti kapitala banke Službeni glasnik RS broj 48/19 Preuzmi
Prilog 4 Odluke o izračunavanju kapitala banaka Datum izmjene: 10.01.2020 Preuzmi
Instrukcija za primjenu pojedinih odredaba Odluke o izračunavanju kapitala banaka Datum objave: 30.03.2020 Preuzmi