Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti Službeni glasnik RS broj 62/21 Preuzmi
Prilog (izvještajni LCR COREP obrasci) Datum objave: 29.09.2020 Preuzmi
Uputstvo o stavljanju van snage Uputstva za primjenu odredaba odluke o upravljanju rizikom likvidnosti koje se odnose na izračunavanje koeficijenta pokrića likvidnosti broj D-2/19 Datum objave: 31.08.2020 Preuzmi
Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu pokrića likvidnosti Službeni glasnik RS broj 73/21 Preuzmi
Ispravka Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti Datum objave: 13.07.2021 Preuzmi