Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banaka Službeni glasnik RS broj 04/18 Preuzmi
Uputstvo za primjenu odredaba odluke koje se odnose na izračunavanje koeficijenta pokrića likvidnosti Datum objave: 30.01.2019 Preuzmi
Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost Datum objave: 30.01.2019 Preuzmi
Prilog (izvještajni LCR COREP obrasci) Datum objave: 30.01.2019 Preuzmi
Primjeri uz uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost Datum objave: 30.01.2019 Preuzmi