Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o postupku i načinu vršenja otpisa i konverzije instrumenata kapitala i obaveza banke Službeni glasnik RS broj 20/18 Preuzmi