Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe Službeni glasnik RS broj 51/19 Preuzmi
Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti restrukturiranja banaka Službeni glasnik RS broj 60/19 Preuzmi
Uputstvo o načinu popunjavanja izvještaja koji se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe Službeni glasnik RS broj 60/19 Preuzmi
Prilozi Datum objave: 17.07.2019. Preuzmi