Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Uputstvo za prudencijalno vrednovanje softvera za potrebe izračuna regulatornog kapitala Datum objave: 31.07.2023 Preuzmi
Odluka o izračunavanju kapitala banaka Datum objave: 31.07.2023 Preuzmi
Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za kapital, ukupan ponderisani rizik i finansijsku polugu Datum objave: 31.07.2023 Preuzmi