Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka Službeni glasnik RS broj 48/19 Preuzmi
Uputstvo za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive Datum objave: 12.06.2019 Preuzmi