Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka Službeni glasnik RS broj 48/19 Preuzmi
Uputstvo za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive Datum objave: 12.06.2019 Preuzmi
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka Službeni glasnik RS broj 109/19 Preuzmi
Uputstvo za procjenu vrijednosti kolaterala Službeni glasnik RS broj 77/20 Preuzmi
Izmjena uputstva za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive Datum objave: 19.08.2020 Preuzmi
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka Službeni glasnik RS broj 73/21 Preuzmi