Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 31.03.2020. godine Datum objave: 05.05.2020 Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za prvi kvartal 2020. godine Datum objave: 28.04.2020 Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 31.12.2019. godine Datum objave: 12.03.2020 Preuzmi