Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 30.09.2020. godine Preuzmi
Prosječne ponderisane EKS mikrokreditnih organizacija za period od 01.01.2020. do 30.09.2020.godine Preuzmi
Važeći uslovi kreditiranja stanovništva u bankama na dan 30.09.2020. godine Preuzmi