Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o privremenim mjerama u pogledu dostavljanja izvještaja Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 27/20 Preuzmi
Odluka o privremenom načinu izvještavanja Agencije za bankarstvo Republike Srpske Službeni glasnik RS broj 30/20 Preuzmi
Instrukcija za sačinjavanje planova oporavka banke i bankarske grupe u 2020. godini Datum objave: 03.07.2020 Preuzmi
Odluka o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Službeni glasnik RS broj 89/20 Preuzmi
Instrukcija o izvještavanju o primjeni posebnih mjera u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID-19 Datum objave: 22.09.2020 Preuzmi
Prilog (izvještajni obrasci PM1 i PM2) Datum objave: 22.09.2020 Preuzmi
Instrukcija za tretman kredita uključenih u garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 Datum objave: 28.10.2020 Preuzmi
Odluka o izmjeni odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Službeni glasnik RS broj 22/21 Preuzmi