Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 30.09.2023. godine Preuzmi
Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 31.12.2022. godine Preuzmi
Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 31.12.2021. godine Preuzmi
Naknade i provizije za usluge u poslovanju sa stanovništvom na dan 31.12.2020. godine Preuzmi