Agencija za Bankarstvo Republike Srpske

Odluka o utvrđivanju liste najreprezentativnijih usluga povezanih sa platnim računom Službeni glasnik RS broj 74/22 Preuzmi
Prilog 1 - Lista najreprezentativnijih usluga povezanih sa platnim računom za korisnike finansijskih usluga Preuzmi