Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o definiciji lica povezanih sa mikrokreditnom organizacijom i minimalnim standardima za poslovanje mikrokreditne organizacije sa povezanim licima Službeni glasnik RS broj 03/07 Preuzmi