Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija Službeni glasnik RS broj 03/07 Preuzmi
Uputstvo za knjigovodstveno evidentiranje rezervisanja i drugih potraživanja 15.12.2009 Preuzmi
Izmjena Uputstva za knjigovodstveno evidentiranje rezervisanja i drugih potraživanja, te izvještajno prikazivanje razlika po MRs i odlukama Agencije za bankarstvo Republike Srpske 03/2011 Preuzmi