Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i postupku izdavanja dozvole za statusnu promjenu mikrokreditne organizacije Službeni glasnik RS broj 104/15 Preuzmi
Odluka o uslovima i postupku izdavanja dozvole za statusnu promjenu mikrokreditne organizacije Službeni glasnik RS broj 03/07 Preuzmi