Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o bližim uslovima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta Službeni glasnik RS broj 01/23 Preuzmi
Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta Službeni glasnik RS broj 58/10 Preuzmi