Agencija za Bankarstvo Republike Srpske


Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne stope lizing naknade po ugovoru o finansijskom lizingu Službeni glasnik RS broj 15/12 Preuzmi
Uputstvo za primjenu primjenu Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne stope lizing naknade po ugovoru o finansijskom lizingu 15.02.2012 Preuzmi